Zadzwoń do nas 608689910

Od poniedziałku do piątku: 9.00 - 15.00

 

Polityka prywatności i plików „cookie”

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje dane osobowe zbierane lub generowane (przetwarzane) w czasie korzystania przez Państwa zarówno ze strony internetowej divinashop.pl (dalej „Sklep” lub „divinashop.pl”), jak i z mobilnych aplikacji divinashop.pl (nasze „Aplikacje”). Polityka opisuje rodzaje danych osobowych zbieranych w czasie korzystania z naszych Stron i Aplikacji, jak i sposób użycia, udostępniania i ochrony Państwa danych osobowych. Tłumaczy ona również posiadane przez Państwa możliwości wyboru dotyczące Państwa danych osobowych oraz wskazuje sposób kontaktu z nami.

 

KTO odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY się to odbywa?

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Prosimy Państwa o podanie pewnych danych osobowych, w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług. Dzieje się to na przykład w czasie dokonywania zakupu, zamawiania powiadomień, tworzenia konta, udziału w naszych wydarzeniach lub konkursach, bądź korzystania z naszych Stron lub Aplikacji. Państwa dane osobowe obejmują:
dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
login i informacje o koncie, w tym nazwę użytkownika, hasło i indywidualny ID użytkownika;
informacje osobiste, w tym informację o płci i dacie urodzenia;
informacje o płatności lub dane karty kredytowej;
obrazy, zdjęcia i filmy;
dane o cechach fizycznych, takich jak: waga, wzrost, wymiary ciała (np. szacunkowa długość kroku oraz rozmiar buta/stopy czy rozmiar biustonosza);
dane o aktywności fizycznej, podane przez Państwa lub wygenerowane za pomocą naszych Stron lub Aplikacji (czas, długość trwania, dystans, lokalizacja);
preferencje osobiste, w tym dotyczące marketingu i plików cookie.
Dodatkowe dane osobowe wykorzystywane są do uruchamiania poszczególnych funkcji na naszych Stronach i Aplikacjach lub w usługach. Na przykład, prosimy Państwa o dostęp do Państwa kontaktów w celu umożliwienia interakcji ze znajomymi, dostęp do Państwa lub dostęp do portalu społecznościowego w celu zamieszczenia na nim treści z Aplikacji. Te dane osobowe obejmują:
zdjęcia, kontakty i informacje z kalendarza;
informacje dotyczące portalów społecznościowych, w tym dane dostępowe oraz wszelkie informacje z publicznych postów o Sklepie bądź Państwa komunikacji z nami.
Podczas korzystania z naszych Stron lub Aplikacji dane zbierane są automatycznie, a następnie przekazywane do Sklepu poprzez obsługujące je platformy technologiczne. Na przykład - Państwa wyszukiwarka internetowa lub urządzenie mobilne mogą przesyłać divinashop.pl określone dane w czasie korzystania ze Stron lub z Aplikacji Sklepu przy użyciu tych narzędzi. Więcej informacji na temat tych działań przedstawiono poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookie oraz znaczników pikselowych. Dane te obejmują:
ID urządzenia, status połączenia, dostęp do sieci, informacje o pamięci oraz o stanie baterii;
pliki cookie, adresy IP, nagłówki odsyłające, dane pozwalające na identyfikację wyszukiwarki internetowej i jej wersji oraz sygnały nawigacyjne i znaczniki.

 

Narzędzia stosowane do zarządzania zebranymi informacjami

Podczas korzystania z naszych Aplikacji informujemy Państwa o tym, że gromadzimy i wykorzystujemy dane, poprzez standardowe zgody w sklepach z aplikacjami, mobilnych systemach operacyjnych oraz w Aplikacjach. Prosimy również Państwa o wyrażenie zgody w wypadku, gdy jest to konieczne.
W wielu przypadkach Państwa wyszukiwarka internetowa lub platforma urządzenia mobilnego zapewnia dodatkowe narzędzia pozwalające Państwu na kontrolę czasu gromadzenia i przesyłania konkretnych kategorii informacji. Urządzenie mobilne lub wyszukiwarka internetowa mogą na przykład zapewniać narzędzia do zarządzania użyciem plików cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z tymi narzędziami dostępnymi w urządzeniach mobilnych i do korzystania z nich.

 

DLACZEGO używamy (przetwarzamy) Państwa danych osobowych i JAK to robimy?

Państwa dane osobowe używane są w następujący sposób:
wykonanie umowy na linii Lion - użytkownik (tymi umowami są najczęściej umowa sprzedaży i/lub regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Dane osobowe są wykorzystywane do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Lion, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”). Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda - do czasu wycofania zgody
Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

W celu udostępnienia funkcji na naszych Stronach i w Aplikacjach oraz do świadczenia wybranych przez Państwa usług
W czasie korzystania z naszych Stron i Aplikacji dane będą używane w celu dostarczenia wybranego przez Państwa produktu lub usługi. Na przykład, jeśli dokonają Państwo zakupu na divinashop.pl lub wezmą Państwo udział w wydarzeniu lub promocji, wykorzystamy informacje, których nam Państwo udzielili, w celu skontaktowania się w sprawie zakupu, wydarzenia lub promocji.
Jeżeli korzystają Państwo z naszych Aplikacji do zapisywania danych o swojej aktywności, dane te zostaną przez nas zebrane i zapisane, aby umożliwić Państwu wgląd do nich w późniejszym czasie. Dane o aktywności mogą obejmować zarówno informacje wprowadzone przez Państwa, jak i dane zgromadzone przez urządzenie w czasie aktywności, takie jak dane o lokalizacji i aktywności. Tego rodzaju dane o aktywności mogą być używane na potrzeby obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności, np.: takich jak konkursy i promocje, które to informacje zostaną następnie udostępnione Państwu w Aplikacji.
W wielu przypadkach, w celu skorzystania z niektórych funkcji naszych Stron, Aplikacji i usług, będą Państwo proszeni o podanie dodatkowych danych lub wyrażenie dodatkowej zgody na wykorzystanie określonych informacji w konkretny sposób. Na przykład, w celu udostępnienia treści w portalu społecznościowym mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych dostępowych.

W celu przesyłania informacji o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, jak i w innych celach promocyjnych
Po utworzeniu konta użytkownika Sklepu, możemy wykorzystywać zarówno informacje przekazane przez Państwa, jak i informacje z innych źródeł związanych z divinashop.pl, np. pochodzące ze Stron lub z Aplikacji, dotyczące odwiedzin lub zakupów w sklepach, udziału w wydarzeniach i konkursach (również poprzez inne podmioty stowarzyszone z divinashop.pl) w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości na temat produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

W celu prowadzenia, poprawy i utrzymania naszej działalności, naszych produktów i usług
Dane dostarczone przez Państwa mogą być wykorzystywane na potrzeby naszej działalności. Na przykład dane uzyskane w związku z dokonanym zakupem mogą być wykorzystane na potrzeby księgowości, kontroli oraz innych działań wewnętrznych. Kolejnym przykładem mogą być informacje na temat sposobu korzystania z naszych produktów i usług, które posłużą nam do zwiększenia poziomu satysfakcji użytkowników i pomogą nam zarówno w zdiagnozowaniu problemów technicznych i serwisowych, jak i w zarządzaniu naszymi Stronami i Aplikacjami.

W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa divinashop.pl lub podmiotów trzecich
Dane na temat sposobu korzystania z naszych Stron i Aplikacji mogą zostać użyte w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, korzystania niezgodnego z prawem, jak i naruszeń naszych Warunków korzystania oraz na potrzeby zapewnienia zgodności z postanowieniami sądu, żądaniem władz lub obowiązującymi przepisami prawa.

Inne cele
Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe na inne sposoby - poinformujemy Państwa o tym odpowiednio w chwili zbierania takich danych oraz poprosimy o Państwa zgodę, jeżeli będzie to konieczne.

 

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych

Udostępnianie przez divinashop.pl
Sklep udostępnia Państwa dane osobowe:
usługodawcom zewnętrznym, przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sklepu, na przykład w celu obsługi kart kredytowych i płatności, wysyłek i dostaw, zarządzania i obsługi naszych danych, wysyłki wiadomości e-mail, badań i analiz, zarządzania markami i promocjami produktów i zarządzania określonymi usługami i funkcjami;
- GLS
innym podmiotom zewnętrznym w zakresie koniecznym do: zapewnienia zgodności z żądaniem władz, nakazem sądowym lub obowiązującymi przepisami prawa; zapobieżenia niezgodnemu z prawem użyciu naszych Stron i Aplikacji bądź naruszaniu Warunków korzystania z naszych Stron i Aplikacji i naszych polityk; ochrony przed roszczeniami osób trzecich; oraz pomocy w zapobieganiu przypadkom oszustw (np. fałszerstw) lub ich wyjaśnianiu;
Ponadto, możemy przekazywać Państwa dane osobowe w przypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów (w tym w przypadku restrukturyzacji, wydzielenia, rozwiązania lub likwidacji).

 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach/Aplikacjach Mobilnych realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics
W naszych serwisach i Aplikacjach Mobilnych używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

Analityka w celach reklamowych i w celu dostosowania treści

1. Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym Serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:
emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
tworzenie grup odbiorców reklam,
analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.
Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

2. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.
Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

 

OCHRONA Państwa danych osobowych i ZARZĄDZANIE nimi

Szyfrowanie i bezpieczeństwo: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych stosujemy wiele technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w tym narzędzia do szyfrowania i uwierzytelniania. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych sieciach, a dostęp do nich ma jedynie ograniczona liczba osób posiadających specjalne uprawnienia dostępowe do tych systemów.
Przechowywanie Państwa danych: Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne dla spełnienia celów, w których dane te zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo stanowi inaczej.
Państwa prawa w zakresie danych osobowych: Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych oraz do ich modyfikowania lub usuwania w każdym czasie, w szczególności w przypadku gdy dane przechowywane przez nas okażą się błędne lub niezgodne z prawem.

 

Pliki COOKIE i znaczniki pikselowe

Sklep otrzymuje i zapisuje informacje, które mogą obejmować dane osobowe uzyskane z wyszukiwarki internetowej w czasie, gdy korzystają Państwo z naszych Stron. Stosujemy różne metody, np. pliki cookie i znaczniki pikselowe, do zbierania informacji, takich jak: adres IP; unikatowy identyfikator cookie, informacje o plikach cookie oraz informacje na temat tego, czy w urządzeniu zainstalowano oprogramowanie umożliwiające korzystanie z określonych funkcji; unikatowy identyfikator urządzenia oraz rodzaj urządzenia; domena, rodzaj wyszukiwarki i język; system operacyjny i ustawienia systemowe; państwo i strefa czasowa; strony odwiedzane w przeszłości; informacje o sposobie korzystania z naszych Stron, takie jak kliknięcia, dokonywane zakupy i wskazane preferencje; oraz czas dostępu oraz kierujące adresy URL.
Osoby trzecie mogą również gromadzić informacje za pośrednictwem Stron, stosując pliki cookie, wtyczki zewnętrzne i widgety. Takie osoby trzecie uzyskują dane bezpośrednio z Państwa wyszukiwarki internetowej, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ich własnymi politykami prywatności.
Pliki cookie oraz znaczniki pikselowe są przez nas stosowane w celu monitorowania sposobu korzystania ze Stron przez naszych klientów oraz poznania ich preferencji. Dzięki temu możemy poprawić jakość usług świadczonych dla naszych klientów oraz zwiększyć ich komfort korzystania z Internetu. Oprócz tego pliki cookie i znaczniki pikselowe pozwalają nam na uzyskanie ogólnych danych na temat ruchu na stronie i działania strony w celu określenia trendów i uzyskania danych statystycznych na potrzeby usprawnienia naszych Stron. Na naszych Stronach używane są głównie trzy kategorie plików cookie:
Funkcjonalne: Te pliki cookie są konieczne dla zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony, dlatego są zawsze włączone. Dzięki tym plikom cookie są Państwo zapamiętywani w czasie jednej wizyty na naszej Stronach lub, jeśli Państwo tak wybiorą, z sesji na sesję. Umożliwiają one obsługę koszyka i procesu składania zamówienia, jak również pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Dotyczące wydajności: Te pliki cookie pozwalają nam na poprawę funkcjonalności naszych Stron, poprzez śledzenie ich wykorzystania. W niektórych przypadkach te pliki cookie umożliwiają szybszą obsługę Państwa żądania i pozwalają na zapamiętanie wybranych preferencji dotyczących strony. Odrzucenie tych plików cookie może prowadzić do złego dopasowania rekomendacji i wolniejszego działania strony.
Społecznościowe i reklamowe: Społecznościowe pliki cookie umożliwiają łączenie się z portalami społecznościowymi oraz udostępnianie w mediach społecznościowych treści pochodzących z naszych Stron. Reklamowe pliki cookie (pochodzące od podmiotów zewnętrznych) służą do zbierania informacji w celu lepszego dopasowania reklam do Państwa zainteresowań, zarówno na naszych Stronach, jak i poza nimi. W niektórych przypadkach z tymi plikami cookie wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Niezaakceptowanie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie reklam, które nie będą dopasowane do Państwa potrzeb oraz może uniemożliwić połączenie się z portalami Facebook, Twitter lub innymi sieciami społecznościowymi oraz/lub też uniemożliwić Państwu udostępnianie treści w portalach społecznościowych.
Ponadto, mogą Państwo wybrać opcję wyświetlenia przez komputer powiadomień za każdym razem, gdy przesyłany jest plik cookie, lub całkiem wyłączyć wszystkie pliki cookie. Jest to możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki i każdego urządzenia, z których Państwo korzystają. Przeglądarki różnią się między sobą, dlatego należy zapoznać się z menu Pomoc Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że nasze Strony i Aplikacje działają efektywniej, a niektóre z naszych usług nie będą działać poprawnie.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

 

ZMIANY naszej Polityki prywatności

Obowiązujące przepisy prawa oraz nasze praktyki ulegają zmianom w miarę upływu czasu. Jeżeli zdecydujemy się zaktualizować naszą Politykę, informację o zmianach udostępnimy na naszych Stronach i w Aplikacjach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą Polityką i regularnego sprawdzania wprowadzanych zmian. Ostatnia modyfikacja niniejszej Polityki nastąpiła w maju 2018 roku.